فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی زمین ساخت ورقه ای Plate tectonic در 102 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع

دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی زمین ساخت ورقه ای Plate tectonic در 102 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع

دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی زمین ساخت ورقه ای Plate tectonic در 102 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع

در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی مهندسی زمین ساخت ورقه ای Plate tectonic در 102 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع طبق موارد زیر ارایه شده است:
1- تعریف زمین ساخت
2- اشتقاق قارّه‌ها (Continental Drift)
3- یا اَبَرقارّه‌ به نام پانگه‌آ(Pangaea)
4- پانتالاسا (Panthalassa
5- بازسازی قاره بزرگ پانگه آ
6- لورازیا ((Laurasia
7- گندوانا (Gondwana)
8- تتیس (Tethys)
9- شکل وضعیّت قارّه ها در مراحل مختلف
10- شواهد ارایه شده برای ایده جا به جایی قارّه ها:
11-…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.