فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود پاورپوینت انواع روش های آبیاری در 54 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع

دانلود پاورپوینت انواع روش های آبیاری در 54 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع

دانلود پاورپوینت انواع روش های آبیاری در 54 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع

در این پروژه پاورپوینت انواع روش های آبیاری در 54 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع طبق موارد زیر
شرح زیر بیان شده است:
1- روشهای سطحی
2- مزایای سیستم
3- معایب سیستم
4- اجزاء فیزیکی سیستم
5- Border irrigationآبیاری نواری
6- خصوصیات فیزیکی آبیاری نواری
7- Basin irrigationکرتی
8- خصوصیات فیزیکی سیستم کرتی
9- Furrow irrigationروش نشتی
10- مشخصات فیزیکی فارو
11- طول اپتیمم فارو
12- فاصله فارو ها
13- Water Supply
14- Drainageزهکشی
15- Pressurized irrigationآبیاری…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.