فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود پاورپوینت آناتومی و فیزیولوژی عضلات

دانلود پاورپوینت آناتومی و فیزیولوژی عضلات

دانلود پاورپوینت آناتومی و فیزیولوژی عضلات

دانلود پاورپوینت آناتومی و فیزیولوژی عضلات
 
بخشی از محصول
عضله:اندام هایی انقباضی هستند که موجب حرکات مختلف بدن میشوند /همچنین در بدن انسان حدود450عضله وجود دارد.
———————————
انواع عضلات
1:عضله سروصورت
2:عضله کمربند شانه ای
3:عضله آرنج وساعد
4:عضله مچ و انگشتان
5:عضله شکم
6:عضله ران
7:عضله همسترینگ
8:عضله ساق پا
———————————
عضلات سروصورت گیجگاهی :ازروی سطح جانبی جمجه تابالای فک پایین ماضفه :از گونه تا بخش جانبی تحتانی…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.