فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود نمونه سوالات جغرافیا پایه دهم به صورت درس به درس (با فرمتWord)

دانلود نمونه سوالات جغرافیا پایه دهم به صورت درس به درس (با فرمتWord)

دانلود نمونه سوالات جغرافیا پایه دهم به صورت درس به درس (با فرمتWord)

دانلود نمونه سوالات جغرافیا پایه دهم به صورت درس به درس (با فرمتWord)
 
 
30 صفحه
سوالات از درس 1 تا درس 10  
مخصوص امتحانات نوبت اول ودوم
فرمت : وورد قابل ویرایش
قسمتی از متن سوالات:
* درس يك
تعريف جغرافيا از نظر اراتوستن را بيان كنيد؟
نقش علوم مختلف مانند جغرافيا در بهبود زندگي بشر چيست؟
علم هوا شناسي چه كمكي به جغرافيا مي كند؟
منظور از جغرافياي اقتصادي چيست؟
عوامل تغيير شكل مكان ها را با ذكر مثال بيان كنيد؟
انسان چگونه توانست از…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.