فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود مقاله گفتارى درباره شيطان و عمل او 21 ص

دانلود مقاله گفتارى درباره شيطان و عمل او 21 ص

دانلود مقاله گفتارى درباره شيطان و عمل او 21 ص

گفتارى درباره شيطان و عمل او 21 ص – word (..doc) – عمران –
قسمتی از متن :
 
‏1
‏مقدمه‏
‏موضوع ابلیس نزد ما امری مبتذل و پیش پا افتاده شده که اعتنایی به آن نداریم ، جز اینکه روزی چند بار اورا لغت کرده و از شرش به خدا پناه میبریم و بعضی افکار پریشان خود را به این جهت که از ناحیه او است تقبیح میکنیم . و لیکن باید دانست که این موضوع ، موضوعی است بسیار قابل تامل و شایان دقت و بحث .
‏چرا در شناختن این دشمن خانگی و درونی خود بی اعتناییم ؟ دشمنی که از…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.