فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود مقاله وجوب حج 42 ص

دانلود مقاله وجوب حج 42 ص

دانلود مقاله وجوب حج 42 ص

وجوب حج 42 ص – word (..doc) – عمران –
قسمتی از متن :
 
‏1
‏رسول خدا (ص ) مي فرمايد‏:
‏کسي که دنيا و آخرت مي ‏خواهد، به خانه خدا برود
‏وجوب حج‏
‏بـر هـر مكلفى كه داراى شرايط آينده باشد حج واجب است , ووجوبش از كتاب وسنت قطعى ثابت شده است .
‏حـج يـكى از اركان دين ووجوبش از ضروريات مى باشدوترك آن با اعتراف به ثبوتش از گناهان بـزرگ مـحـسوب مى شود همچنان كه انكار اصل فريضه در صورتى كه مستند به شبهه نباشد كفر اسـت , خـداونـد متعال در كتاب مجيد…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.