فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود مقاله نكاتي در مورد قرآن 13 ص

دانلود مقاله نكاتي در مورد قرآن 13 ص

دانلود مقاله نكاتي در مورد قرآن 13 ص

چو ديگر شد، جهان ديگر شود</p>
<p>‏اللهم اجعل القرآن وسيله لنا الب اشرف منازل الكرامه</p>
<p>‏اي خدا، قرآن را وسيله ما براي رسيدن به بالاترين منزلت‏‌‏هاي كرامت بگردان</p>
<p>‏روي سخن ما در اين تحقيق، با نسل پوياي ما است كه در بحران انتخاب قرار گرفته و در جستجوي بهترين الگو تكاپو مي‏‌‏كند و هر نوي را مي‏‌‏آزمايد و كنار مي‏‌‏گذارد و بر پايه لكل جديد لذه، هماره در پي نوي ديگر است و اين آزمون را بارها و…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.