فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود مقاله مدرنيته و تراژدي 15 ص

دانلود مقاله مدرنيته و تراژدي 15 ص

دانلود مقاله مدرنيته و تراژدي 15 ص

مدرنيته و تراژدي 15 ص – word (..doc) – عمران –
قسمتی از متن :
 
‏1
‏«‏ ‏مدرنيته و تراژدي‏ »
‏استدلال من اين است كه مفهوم مدرن خود انساني (human self)‏ يا سوژه فاعل شناسا (subject)‏ نمي‌تواند به سادگي و به شكل پست مدرنيستي رد شود، چرا كه از جمله شرايط طرح پرسش‌هاي از حيث انساني مهم پيرامون معناداري (يابي معنايي) زندگي، حاجت به نگريستن به زندگي فردي به مثابه روايتي منسجم و داراي آغاز و پايان (مرگ) است. چنين پرسش‌هايي مسائل محوري…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.