فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود مقاله فرق كمال با تمام 54 ص

دانلود مقاله فرق كمال با تمام 54 ص

دانلود مقاله فرق كمال با تمام 54 ص

فرق كمال با تمام 54 ص – word (..doc) – عمران –
قسمتی از متن :
 
‏1
1
‏فرق كمال با تمام
‏فصـــل 1
‏شناخت كمال انسان
‏قسمت اول
‏معاني لغوي:
‏كامل
‏بدون عيب ، بدون كمبوديا نارسايي .
‏داراي همة ويژگيهاي لازم .
‏تكامل
‏1 – رسيدن كسي يا چيزي به مرحلهَ كاملتر.
‏2 – كمال يابي و فرهيختگي.
‏تغييرات كمي كه در جريان تكوين پديده انباشته مي شود.
‏فرايند تدريجي كه در آن چيزي به چيز بهتر تبديل مي شود.
‏نظريه اي كه بر اساس آن گروهاي…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.