فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود مقاله علل و عوامل انقلاب 20 ص

دانلود مقاله علل و عوامل انقلاب 20 ص

دانلود مقاله علل و عوامل انقلاب 20 ص

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (علل و عوامل انقلاب 20 ص) را تهیه کنید.
قسمتی از متن :
 
‏2
‏علل و عوامل انقلاب
‏شـناخت هـر چيزى از دو طريق ميسر است: اول از طريق شناخت اضداد آن از بـاب((تعرف الاشـيا بـاضدادها)) كـه ايـن نوع شناخت را‏ در اصطلاح شناخت جدلى مى نامند.‏ ‏دوم شـناخت از طـريق علل و اسباب و ريشه هاى آن و اين نوع شناخت رااصـطلاحات شـناخت برهانى مى گويند كه بوعلى سينا اين نوع شناخت را بهترين نوع شناختها و شناخت تام معرفى…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.