فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود مقاله شناخت انسان 52 ص

دانلود مقاله شناخت انسان 52 ص

دانلود مقاله شناخت انسان 52 ص

شناخت انسان 52 ص – word (..doc) – عمران –
قسمتی از متن :
 
‏فصل 1
‏شناخت كمال انسان
‏قسمت اول
‏معاني لغوي:
‏كامل
‏بدون عيب،بدون كمبوديا نارسايي.
‏داراي همهَ ويژگيهاي لازم.
‏تكامل
‏1 – رسيدن كسي يا چيزي به مرحلهَ كاملتر.
‏2 – كمال يابي و فرهيختگي.
‏تغييرات كمي كه در جريان تكوين پديده انباشته مي شود.
‏فرايند تدريجي كه در آن چيزي به چيز بهتر تبديل مي شود.
‏نظريه اي كه بر اساس آن گروهاي جانداران در گذر زمان ممكن است تغييركنند و…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.