فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود مقاله زیبا شناسی 17 ص

دانلود مقاله زیبا شناسی 17 ص

دانلود مقاله زیبا شناسی 17 ص

زیبا شناسی 17 ص – word (..doc) – عمران –
قسمتی از متن :
 

‏مقدمه
‏ ‏به طور کلی وقتی صحبت از زیبایی می شود مقصود همان صور کالبدی می باشد که برای انسان لذت بخش است . ‏زیبایی به طور کلی و در ساده ترین تعریفش ‏، آن چیزی است که لذت بخش باشد‏.
‏ ‏ ‏ح‏س‏ تشخیص روابط لذت بخش بین اشیاء همان حس زیبایی است . رید هربرت در کتاب خود به نام معنی هنر ، زیبایی را چنین تعریف می کند : زیبایی عبارت است از نوعی هماهنگی حاصل از روابط صوری در ادراکات…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.