فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود مقاله زندگي انسان بعد از دنيا 50 ص

دانلود مقاله زندگي انسان بعد از دنيا 50 ص

دانلود مقاله زندگي انسان بعد از دنيا 50 ص

‏ ?‏ </p>
<p>‏زندگي انسان بعد از دنيا</p>
<p>‏خداي تعالي براي ما خير مي‏‌‏دهد كه انسان از اين دنيا كه محل حيات اجتماعي ‏اوست، به عام ديگري به نام برز‏خ و سپس به عالم آخرت كوچ مي‏‌‏كند، ولي روش زندگانيش بعد از اين دنيا، انفرادي است، يعني‏ ارتباطي با تعاون اجتماعي ندارد و به كمك ‏و همكاري ديگران نيازمند نيست و تنها وجود خودش ‏در تمام ‏شوون ‏حياتي موثر خواهد بود. </p>
<p>‏اگر اين نظام طبيعي و نواميس…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.