فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود مقاله ترجمه شده رایگان درباره سیستم حفاظت وفقی برای ریزشبکه ها

دانلود مقاله ترجمه شده رایگان درباره سیستم حفاظت وفقی برای ریزشبکه ها

دانلود مقاله ترجمه شده رایگان درباره سیستم حفاظت وفقی برای ریزشبکه ها

Abstract
Distributed energy resources (DERs) offer on-site generation at consumption points, which are expected to change the conventional concept of central power generation. DER integration reduces transmission losses and enhances the operation reliability of distribution systems. However, distribution systems are traditionally designed as passive networks in which large DER penetrations representing bidirectional power flows and topology-dependent fault currents could affect protection devices, cause danger to the maintenance personnel, and result in uncontrollable under-/overvoltage and frequency. IEEE Standard 1547 requires DER units to stop energizing the distribution system when the system is de-energized due to faults
چکیده
منابع انرژی توزیع شده…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.