فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود مقاله بیماری های تولید مثل در گاو شیری در قالب پاورپوینت

دانلود مقاله بیماری های تولید مثل در گاو شیری در قالب پاورپوینت

عنوان فایل : بیماری های تولید مثل در گاو شیری
نوع فایل : پاورپوینت
فهرست :
عفونت های غير اختصاصی
١. باقی ماندن پرده های جنينی( Retention of fetal membranes )
٢. متریت سپتيک Septic merits )(
٣پيومتر( Piyometra )
۴. اندومتریت ( Endo merits )
۵. سالپنژیت ( Salpingitis )
۶. سرویسيت و واژینيت( Cervicitis & Vaginitis )
(لوشیا ) به ترشحات واژینال پس از زایمان گفته می‌‌شود؛ این اصطلاح از کلمه‌ای یونانی به معنای «مربوط به پس از زایمان» می‌‌آید. این ترشحات شامل خون، بافت کنده شده…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.