فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود مقاله بررسی تاثیر دعا در کاهش اضطراب دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی قوچان

دانلود مقاله بررسی تاثیر دعا در کاهش اضطراب دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی قوچان

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (بررسی تاثیر دعا در کاهش اضطراب دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی قوچان) را تهیه فرمایید.
قسمتی از متن :
 
‏بررسی تاثیر دعا در کاهش اضطراب دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
&1
‏چکیده پژوهش :
‏در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر دعا در کاهش اضطراب پرداخته شده است. این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه آزاد واحد قوچان می باشد.
‏که جامعه تحقیق آن شامل 30 نفر افراد نمونۀ پژوهشی می…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.