فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود مقاله بررسي شيوهها و مباني نظري كاهش تصديگري خدمات پشتيباني دانشگاههاي علوم پزشكي

دانلود مقاله بررسي شيوهها و مباني نظري كاهش تصديگري خدمات پشتيباني دانشگاههاي علوم پزشكي

دانلود مقاله بررسي شيوهها و مباني نظري كاهش تصديگري خدمات پشتيباني دانشگاههاي علوم پزشكي

بررسي شيوهها و مباني نظري كاهش تصديگري خدمات پشتيباني دانشگاههاي علوم پزشكي – word (..doc) – عمران –
قسمتی از متن :
 
1
‏بررسي شيوه‏‌‏ها و مباني نظري كاهش تصدي‏‌‏گري خدمات پشتيباني دانشگاه‏‌‏هاي علوم پزشكي
2
‏چكيده
‏مقاله‏ حاضر, ‏مقاله تهيه شده از‏ طرح پژوهشي ‏بررسي ‏مباني نظري و شيوه‏‌‏هاي كاهش تصدي‏‌‏گري خدمات پشتيباني دانشگاه‏‌‏هاي علوم في ما بين معاونت توسعه مديريت, منابع و امور مجلس…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.