فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود مقاله انگلیسی به همراه ترجمه آن با عنوان بازشناسی حالات چهره با استفاده از موجک های گابور و LVQ

دانلود مقاله انگلیسی به همراه ترجمه آن با عنوان بازشناسی حالات چهره با استفاده از موجک های گابور و LVQ

دانلود مقاله انگلیسی به همراه ترجمه آن با عنوان بازشناسی حالات چهره با استفاده از موجک های گابور و LVQ 1
چکیده: بازشناسی حالت چهره، کاربردهای بالقوه ای در جنبه های مختلف زندگی روزمره ما دارد. در حالیکه  مهمترین مسئله در حال حاضر، فقدان تکنیکهای بازشناسی حالت مؤثر می باشد. این مقاله کاربرد فیلتر گابور مبتنی بر استخراج ویژگی را در ترکیب با  تدریج بردار دانش برای بازشناسی هفت حالت مختلف چهره از تصاویر بی حرکت چهره انسان، مورد بحث قرار می دهد. کارهایی که در این مقاله انجام شده از چند نظر بهتر از کارهایی است که در گذشته در بخش بازشناسی حالت چهره انجام می شده است. اول اینکه، مشاهده شده که LVQ مبتنی بر تکنیک طبقه بندی ویژگی که در این مقاله ارائه شده از MLP مبتنی بر تکنیک طبقه بندی که در کارهای گذشته مورد استفاده قرار می گرفته است، برای بازشناسی حالت ترس بهتر است.   فرمت فایل ورد تعداد صفحه 18 …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.