فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود مقاله استاندارد روش اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاکی در خوراک دام و طیور

دانلود مقاله استاندارد روش اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاکی در خوراک دام و طیور

دسته بندیدام و طیور
فرمت فایلdoc
حجم فایل۲۴ کیلو بایت
تعداد صفحات۲۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشهای اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاکی در خوراک دام و طیور می‏باشد .

۲ ـ دامنه کاربرد

این استاندارد جهت اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاکی در خوراک دام و طیور کاربرد دارد .

۳ ـ نمونه‏برداری

طبق استانداردهای روش نمونه‏برداری در مواد غذائی عمل شود .

۴ ـ روش کار

۴-۱- اندازه‏گیری اوره به طریق اسپکتروفتومتری

۴-۱-۱- وسایل مورد نیاز

ـ اسپکتروفتومتر با حداکثر باند ۲/۴ در طول موج ۴۲۰nm با سلهای یک سانتیمتری

۴-۱-۲- معرفها و مواد مورد نیاز :

۴-۱-۲-۱- محلول پارادی متیل آمینوبنزالدئید ۱

۱۶ گرم پارادی متیل آمینو بنزالدئید را در یک لیتر الکل و ۱۰۰ میلی‏لیتر اسید کلریدریک حل نمائید . این محلول برای یک ماده پایدار می‏ماند .

۴-۱-۲-۲- اسید استیک

۴-۱-۲-۳- محلول استات روی : ۲۲ گرم استات روی ۲H2O 2( OAC)Zn را در آب حل کرده و ۳ میلی‏لیتر اسید استیک بآن اضافه نمائید سپس آن را تا حجم ۱۰۰ میلی‏لیتر رقیق نمائید .

۴-۱-۲-۴- محلول فروسیانور پتاسیم : ۱۰/۶ گرم فروسیانور پتاسیم ۶ ۳H2O( CN) K2Fe را در آب حل کرده و به حجم ۱۰۰ میلی‏لیتر برسانید .

۴-۱-۲-۵- زغال اکتیو ـ (۶۰ – G)

4-1-2-6- محلول بافر فسفات با ۷ = PH

4-1-2-7- محلولهای استاندارد اوره :

الف : محلول استاندارد اولیه با غلظت ۵ml/mg

5 گرم اوره را با دقت یک میلی‏گرم در آب حل کرده و سپس آن را تا حجم یک لیتر برسانید .

ب : محلولهای استاندارد مورد استفاده با غلظتهای ۰/۲ ۰/۴ ۰/۶ ۰/۸ ۱ ۱/۲ ۱/۴ ۱/۶ ۱/۸ و ۲ میلی‏گرم اوره در ۵ میلی‏لیتر : به ترتیب ۲ ۴ ۶ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۱۸ ۲۰ میلی‏لیتر از محلول اولیه (۵ml/mg) را برداشته و در بالن ژوژه‏های ۵۰ میلی‏لیتری ریخته و هر کدام را با محلول بافر فسفات ۷ به حجم برسانید .

ج : محلول مرجع : محلول اوره استاندارد با غلظت ۱/mg5ml را که بشرح فوق تهیه گردیده بعنوان استاندارد مرجع بکار ببرید . این محلول در حرارت کمتر از ۲۴ درجه سلسیوس به مدت یک هفته ثابت می‏ماند .

۴-۱-۳- رسم منحنی استاندارد اوره :

از هر یک از محلولهای استاندارد اوره ( طبق بند ب ) ۵ میلی‏لیتر برداشته و در لوله‏های ۲۵ میلی‏لیتری ریخته و به هر کدام ۵ میلی‏لیتر محلول DMAB اضافه نمائید و یک محلول شاهد نیز حاوی ۵ میلی‏لیتر محلول بافر ۷ باضافه ۵ میلی‏لیتر محلول DMAB تهیه نمائید . لوله‏ها را کاملا تکان داده و بگذارید ۱۰ دقیقه در بن ماری ۲۵ درجه سلسیوس بماند . سپس جذب هر یک از محلول‏ها را در طول موج ۴۲۰nm با استفاده از سلهای یک سانتیمتری در مقابل شاهد ( با جذب صفر ) بخوانید . آنگاه میزان جذب محلولها را در مقابل غلظت‏ها رسم نمائید . منحنی بدست آمده بایستی به صورت خط راست باشد در غیر این صورت آزمایش بایستی تکرار شده و محلول DMAB نیز تازه تهیه گردد .

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.