فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود مقاله ارزیابی نوآوری شاخص سرمایه دانشگاه تایوان:کاربرد مدل فازی ترکیبی(pdf+word)

دانلود مقاله ارزیابی نوآوری شاخص سرمایه دانشگاه تایوان:کاربرد مدل فازی ترکیبی(pdf+word)

دانلود مقاله ارزیابی نوآوری شاخص سرمایه دانشگاه تایوان:کاربرد مدل فازی ترکیبی(pdf+word)

عنوان انگلیسی مقاله: Innovation capital indicator assessment of Taiwanese Universities: A hybrid fuzzy model application
عنوان فارسی مقاله:ارزیابی نوآوری شاخص سرمایه دانشگاه تایوان:کاربرد مدل فازی ترکیبی
نویسندگان:Hung-Yi Wua, Jui-Kuei Chen , I-Shuo Chen c
مترجم:مهدی سلیمی ترازوج
نوع فایل:pdf+word
حجم:600kb
چکیده:
ظهور اقتصاد مبتنی بر دانش به افزایش اهمیت سرمایه فکری نسبت داده شده است، یک منبع اصلی برای شرکت هایی که آنها به دنبال حفظ مزیت رقابتی هستند (ماه و ها kym، 2006؛ Sonnier، کارسون، و کارسون، 2007؛ قهوهای…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.