فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود مدیریت توسعه

دانلود مدیریت توسعه

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلzip
حجم فایل۱۸۲ کیلو بایت
تعداد صفحات۸۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : ۸۲ صفحه

۱- توسعه و رویکردهای گوناگون به مدیریت توسعه دنیای امروز دنیای تحولات مستمر است ؛تحولاتی که با سرعت بسیار زیادی در حال وقوع هستند و نظامهای مختلف را تحت تاثیر قرار داده اند .
نظامهای تکنولوژیک، انسانی و سازمانی از جمله سامانه‌هایی هستند که هم از روند تغییر و تحولات عرصه‌های داخلی و خارجی تاثیر پذیرفته و هم توان بالقوه تاثیرگذاری بر آن را دارا می‌باشند .
در دنیای امروز که بدون شک مملو از پیچیدگی‌ها ، ابهام‌ها ، نایقینی‌ها و موقعیت‌های مملو از کشمکش، رقابت و تعارض‌هاست، نقش مدیریت اثربخش و کارامد تبلور بیشتری می‌یابد.
(علیخانی: فرشاد: الف :۱۳۸۰ :۸۲-۷۳) یکی از مسایل بنیادین در دنیای حاضر ، موضوع توسعه و توسعه‌یافتگی است؛ به‌طوری‌که شناخت دلایل عقب‌ماندگی و یا توسعه‌یافتگی و نیز راههای مواجه موثر با آنها ، از جمله دغدغه های دولتها محسوب می‌شود .
سریع القلم ، توسعه را بهینه‌سازی استفاده از نیروهای بالقوه مادی و انسانی یک اجتماع می‌داند.
(سریع القلم: محمود: ۱۳۶۹: ۸۴۰ ) پژوهشگر رساله حاضر نیز توسعه را فرایندی همه‌جانبه و فراگیر و شامل رشد کمی و کیفی متغیرهای گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی و اطلاعاتی ‌می‌داند که معمولا در افق درازمدت محقق می‌شود.
رویکردهای گوناگونی در بررسی و تجزیه و تحلیل مسائل رشد و توسعه کشورها مطرح بوده است که در آن میان می‌توان به رویکردها‌یی که با عنایت به موضوع ” توازن در رشد و توسعه‌ ” طراحی شده‌اند اشاره نمود .
عده‌ای از اندیشمندان همچون پربیش و نورکس (Perbish:1964 Nurks:1964) در شمار طرفداران دکترین رشد و توسعه متوازن قرار دارند.
اساس این دکترین بر این اندیشه استوار است که برای رهایی از سطح راکد درآمد، افزایش قدرت تولیدی و به منظور درهم شکستن زنجیره تسلسهای فقر ، بدبختی و فلاکت – با توجه به وابستگی بین بخشها – باید کار را از سرمایه گذاری متقارن و همزمان در طرحهای متعدد اقتصادی – اجتماعی آغاز نمود .
این دکترین بر آن است که در ممالک عقب‌مانده ، اقدام به سیاستگذاری‌های نامتقارن ، منفصل و جداگانه موفقیت‌آمیز نخواهد بود و نیل به توسعه اقتصادی – اجتماعی توام با موفقیت مستلزم آن است که کار را با یک حداقل سرمایه گذاری در تمامی فعالیت‌ها آغاز نمود ؛ به گونه‌ای که بخشهای مختلف جامعه بتوانند به حمایت از یکدیگر بپردازند.
( جیروند: عبدالله: ۱۳۷۸: ۸-۱۴۷) نورکس‌(Nurks: Ragnar: 1964)کشورهای توسعه نیافته را در گرداب ‌دورهای باطل فقر گرفتار می‌بیند .
وی به صراحت معتقد است که سطح درآمدهای پایین در ممالک عقب مانده ، بازتاب بازدهی کم یا قدرت تولید در سطح پائین آنان به دلیل کمبود سرمایه است .
کمبود سرمایه نیز معلول محدود بودن ظرفیت پس انداز جامعه است.
بدین ترتیب ، دور باطل کامل می‌شود .
نورکس جهت رهایی از این دوره های باطل در شمار طرفداران دکترین رشد و توسعه متعادل قرار می‌گیرد و برآن است که رشد و توسعه متوازن وسیله‌ای برای تسریع رشد و توسعه اقتصادی‌ است.
(جیروند:عبدالله :۱۳۷۵ ۱۵۵) علیرغم آنکه نظریه رشد متعادل در حوزه مفهوم پردازی توسعه بیشتر بر بعد اقتصادی توسعه تاکید دارد ،به نظر می‌رسد اساساً بتوان آن را در ابع

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.