فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود طرح درس – واحد کار درختکاری

دانلود طرح درس – واحد کار درختکاری

دانلود طرح درس - واحد کار درختکاری 1
            دانلود طرح درس – واحد کارآشنای با درختکاری فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات 2 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی آشنا کردن کودکان با درختان به عنوان یکی از مظاهر زیبای خلقت اهداف جزئی 1-آشنا کردن کودکان با درختان به عنوان یکی از مظاهر زیبای خلقت    2- فواید درختکاری و تاثیر درخت در پاکیزگی هوا در محیط زیست 3- درختان هوا را تمیز می کنند اهداف رفتاری دانش آموزان پس از پایان درس باید بتوانند  1-تغذیه و رشد گیاهان و محصولات درختی به چه صورت میباشد؟     2- ما بایستی چگونه از گیاهان و درختان نگه داری کنیم؟   3- عوامل موثر در رشد گیاهان و درختان را نام ببرید ؟ …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.