فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود طرح درس – واحد کار بهداشت

دانلود طرح درس – واحد کار بهداشت

دانلود طرح درس - واحد کار بهداشت 1
            دانلود طرح درس – واحد کارآشنای با بهداشت فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات 3 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی آشنایی با بهداشت اهداف جزئی    1-آموزش کودکان به رعايت بهداشت فردي ،دندان، دهان و چشم   2-آموزش کودکان به رعايت بهداشت در خانه ،مدرسه ،کوچه و خيابان   3-آموزش کودکان در زمينه دستورات بهداشتي(مسواک زدن – حمام کردن و  اهداف رفتاری دانش آموزان پس از پایان درس باید بتوانند 1- بهداشت چيست؟چرا بايد آن را رعايت کنيم؟ 2- چرا ما به غذا نيازمنديم؟علل بيماريهاکدامند؟ 3- چگونه از بروز بيماريها جلوگيري کنيم؟   …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.