فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود طرح درس – واحد کار اشکال هندسی

دانلود طرح درس – واحد کار اشکال هندسی

دانلود طرح درس - واحد کار اشکال هندسی 1
              دانلود طرح درس – واحد کارآشنای با اشکال هندسی فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات 1 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی آموزش اشکال هندسی اهداف جزئی     1-آشنایی با نام اشکال هندسی     2-آشنایی با ویژگی های هندسی هر شکل و برشمردن آنها اهداف رفتاری دانش آموزان پس از پایان درس باید بتوانند اشکال هندسی را به نام بیان کنند       اشکال هندسی را به تنهایی رسم کنند   …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.