فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود طرح درس – واحد کارفصل پاییز

دانلود طرح درس – واحد کارفصل پاییز

دانلود طرح درس - واحد کارفصل پاییز 1
            دانلود طرح درس – واحد کارآشنای با فصل پاییز فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات 2 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی آشنایی با فصل پاییز اهداف جزئی آشنایی با ماه های فصل پاییز خصوصیات فصل پاییزاز لحاظ (آب و هوا – گیاهان – میوه ها و درختان)  اهداف رفتاری دانش آموزان پس از پایان درس باید بتوانند ماه های فصل پاییز را نام ببرند؟ چند نمونه از میوه های پاییزی را نام ببرند   …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.