فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود سازه و انواع آن ۲۹ ص.Doc

دانلود سازه و انواع آن ۲۹ ص.Doc

دسته بندیعمران
فرمت فایلzip
حجم فایل۵۶ کیلو بایت
تعداد صفحات۲۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : ۲۹ صفحه

سازه وانواع آن یک سازه مهندسی هر مجموعه ای از اعضای متصل به هم است که برای تحمل وانتقال مطمئن بارهای ( نیروهای )‌وارده به کار گرفته می شود.
به طور معمول سازه به تکیه گاه ( یا تکیه گاههایی )‌ارتباط می یابد.
بدیهی است که یک سازه به منظور برآورد نیاز انسان طراحی و ساخته می شود از این رو باید از مقاومت واستحکام کافی برخوردار باشد به سخن دیگر سازه دستگاهی است که نیروهای وارده را تحمل کرده وبه محیط انتقال می دهد و ضمن این تحمل و انتقال مشخصات هندسی و مکانیکی خود را تاح دودی حفظ می نماید.
بنابراین یک سازهء ‌مناسب نباید در اثر بارهای وارده فرو ریزد ویا شکل هندسی اش به اندازه ای تغییر نماید که دیگر مورد استفاده نباشد.
بااین تعریف گسترده سازه های بی شماری را می توان نام برد از آنجا که معرفی همهء سازه های موجود ممکن نیست دراینجاتنها به آوردن نام چند سازه از جمله ساختمانهای مسکونی ،‌کارخانه ها ، سدها .
پلها زیر دریاییهای هواپیماها کشتیها ورزشگاهها و دستگاههای مکانیکی بسنده می شود.
نظر به کاربری متفاوت سازه ها آنها را به شکلهای گوناگونی می سازند هر سازه پیچیده را می توان از به هم پیوستن چند شکل ساده به دست آورد دراینجا توجه خواننده را به این نکته جلب می نماید که یک عامل بسیار مهم در چگونگی تحمل بار و پخش نیروهای دالخی شکل سازه است .
شکل واقعی سازه با مطلوب سازی به صورت الگوی سادهای در می آید و سپس به تحلیل به کار گرفته می شود.
به طور کلی سازه ها را به دو گروه : رشته ای یا خطی و پیوسته دسته بندی می نمایند سازه های رشته ای از عضوهای باریک تشکیل می شوندوبه صورتهای یک دو ویا سه بعدی طراحی می گردند.
ویژگی اصلی عضوهای رشته ای این است که ابعاد مقاطع آنها در برابر طولشان بسیار کوچک می باشد.
یادآوری می گردد که عضوهای رشته ای به دو صورت مستقیم ویا خمدار به کار میروند.
سازه های رسیمانی قوسی خرپایی ، تیری قابی و شبکه ای چند نمونه از سازه های رشته ای هستند که شکل آنها در زیر نشان داده شده است .
مقاومت سازه های ریسمانی به دلیل انعطاف پذیری در برابر خمش ناچیز است و در نتیجه این گونه سازه ها فقط توانایی تحمل نیروهای کششی را دارند.
از سازه های ریسمانی هنگامی که هدف انتقا لویا تحمل بار کششی باشد استفاده می شود.
از موارد کاربرد آنها می توان پلهای معلق خطوط انتقال نیرو و سیمهای مهار برجهای بلند را نام برد.
در یک پل معلق وزن پل و بارهای وارد بر آن توسط سازه ریسمانی به تکیه گاههای پل منتقل می شود.
از سوی دیگر قوسها سازه هایی سخت اند و شکل خمدار آنها چنانکه در مورد سازه های ریسمانی ملاحظه شد تابع بار وارده نیست.
هرچند سازه های قوسی توانایی تحمل بارهای کششی برشی و خمشی را دارند با وجود این سازه های مزبور بویژه در مواردی که از رانش تکیه گاههایشان جلوگیری می شود نیروهای فشاری را با شایستگی بیشتری تحمل می نمایند.
به طور کلی از سازه های قوسی در مواردی استفاده می گردد که بارهای وارده باید بیشتر به صورت فشاری ( تا برشی و خمشی )‌تحمل شوند وافزون بر این کاستن از لنگر خمشی مقاطع سازه نیز مورد نظر باشد.
اگر قوسی دارای هیچ گونه لنگر خمشی نباشد و در مقاطع آن تنها نیرو

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.