فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود جزوه درسی دانشگاهی روش های اجرایی ساختمان درقالب فایل word در 35 صفحه و دارای 125 سوال و جواب تشریحی همراه با شکل های اجرایی

دانلود جزوه درسی دانشگاهی روش های اجرایی ساختمان درقالب فایل word در 35 صفحه و دارای 125 سوال و جواب تشریحی همراه با شکل های اجرایی

دانلود جزوه درسی دانشگاهی روش های اجرایی ساختمان درقالب فایل word در 35 صفحه و دارای 125 سوال و جواب تشریحی همراه با شکل های اجرایی

در این پروژه جزوه درسی دانشگاهی روش های اجرایی ساختمان درقالب فایل word در 35 صفحه و دارای 125 سوال و جواب تشریحی همراه با شکل های اجرایی طبق موارد زیر ارایه شده است:
1- انواع ساختمان ها
2- ساختمان های با مصالح بنایی تا چند طبقه
3- ساختمان های با مصالح سنتی
4- شروع ساخت هر بنا
5- میخ کمکی
6- زمین محل ساخت
7- محل اجرای ساخت
8- گود برداری فونداسیون
9- موریانه ها
10- بتن مگر
11- تیپ سیمان
12- خاک ریزشی بدنه
13- عوامل موثر در نشست ساختمان
14- کاور یا پوشش…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.