فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود جزوه آموزشی درس بازاریابی و مدیریت بازار نوشته حسن الواداری و به تدوین گری و گرد آوری ؛ دکتر میرزا حسن حسینی.

دانلود جزوه آموزشی درس بازاریابی و مدیریت بازار نوشته حسن الواداری و به تدوین گری و گرد آوری ؛ دکتر میرزا حسن حسینی.

دانلود جزوه آموزشی درس بازاریابی و مدیریت بازار نوشته حسن الواداری و به تدوین گری و گرد آوری ؛ دکتر میرزا حسن حسینی.

دانلود جزوه آموزشی درس بازاریابی و مدیریت بازار نوشته حسن الواداری و به تدوین گری و گرد آوری ؛ دکتر میرزا حسن حسینی.این کتابچه در ۳۰۰ صفحه با فهرست زیر تهیه و تدوین شده است…مفاهیم مدیریت بازارانواع بازار و مدیریت بازار یابیتقسیم بازار و تعیین بازار هدفو …و سایر مباحث در مورد درس بازاریابی و مدیریت بازار که به تدریج با آن ها آشنا خواهید شد.

نویسنده : دکتر میرزا حسن حسینی
زبان : فارسی
ناشر : دانشگاه پیام نور
تاریخ انتشار : 1394
تعداد صفحات :…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.