فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود تحقیق فيزيك 1پيش دانشگاهي ( تجربي )

دانلود تحقیق فيزيك 1پيش دانشگاهي ( تجربي )

دانلود تحقیق فيزيك 1پيش دانشگاهي ( تجربي )

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.
فيزيك 1پيش دانشگاهي ( تجربي )
قسمتی از متن :
 

‏فيزيك 1پيش دانشگاهي ( تجربي )
‏فصل اول
‏گزيدة نكات مفهوم حركت در يك بعد و دو بعد :
‏اگر جسمي بر روي محور X ‏ ها ( در راستاي مستقيم ) حركت كند مكان جسم با بردار‏ ‏ مشخص مي شود . كه ‏ ‏ برداريكه ( به طول واحد )
‏هنگامي كه جسم حركت مي كند بردار مكان ‏ تغيير مي كند براي مشخص كردن بردار مكان جسم در هر لحظه اي t ‏ كافي است كه…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.