فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود تحقیق شیمی و روش تهیه ۶۴ ص

دانلود تحقیق شیمی و روش تهیه ۶۴ ص

دسته بندیشیمی
فرمت فایلzip
حجم فایل۱۱۱ کیلو بایت
تعداد صفحات۸۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : ۸۹ صفحه

شیمی و روش تهیه: لایه نازک پلاستیک مذاب در دیواره فوم ناپایدار است و اگرتثبیت شود این دیواره نازک پاره شده فرو می ریزد.
دو روش برای تثبیت دیواره سلهای فوم وجود دارد که معمولاَ مورد استفاده قرار می گیرند: ۱- افزایش دیسکوزیته/ انجماد Solidification/Viscosity 2- شبکه ای شدن Crosslinking افزایش دیسکوزیته/ انجماد: زمانی که از یک مایع و یا گاز به عنوان عامل ایجاد فوم در پلاستیک استفاده می شود، در اصل از تغییرخواص فیزیکی آن عامل برای ایجاد فوم استفاده می شود.
برای بروز این تغییر در خواص با حذف عامل فشار (Decompression)سیستم پلیمر + عامل فوم ناپایدار شده و جهت نیل به پایداری عامل فوم تبخیر منسط می شود.
تبخیر عامل فوم در اثر مجموعه ای از عوامل زیر باعث افزایش دیسکوزتیه مذاب پلیمر و در نهایت جامد شدن دیواره سلها قبل از پارگی می شود: با حذف عامل فشار و ناپایداری ترمودینامیکی حاصل عامل دوم منبسط می شود.
انبساط فرایندی گرماگیر است و بدن وسیله مقداری از انرژی حرارتی دیواره سلها را جذب می کند.
با نازک تر شدن دیواره سلها عامل ایجاد فوم از این دیواره عبور کرده و تبخیر می شود.
فرایند تبخیر هم فرایندی گرماگیر بوده و افزایش دیسکوزیته مذاب و انجماد دیواره سلها را تسریع می نماید.
علاوه بر عوامل فوق تبادل حرارتی به محیط اطراف نیز را می توان بر شمرد.
می بینیم که در این حالت نه تنها حرارتی از بیرون به پلیمر اعمال نمی شود بلکه مجموعه عوامل موثر در فوی شدن، تأثیر خود را به وسیله حذف گرما در سیستم اعمال می کنند.
که فاکتور شروع کننده همگی این عوامل، ایجاد ناپایداری ترمودینامیکی در اثر کاهش فشار است.
شبکه ای شدن: در این حالت بر خلاف حالت اول که عامل افزایش دیسکوزیته، جذب انرژی گرمائی از سیستم بوده است، به سیستم انرژی حرارتی داده می شود.
چرا که عامل افزایش دیسکوزیته ایجاد پیوندهای عرضی در مذاب پلیمر است به بیان دیگر با حرارت دادن / یا با اعمال انرژی از انواع دیگر، اتصالات عرضی شیمیائی بین مولکولهای پلیمر ایجاد می شود و این اتصالات عرضی باعث افزایش سریع دیسکوزیته و در نتیجه مثبت دیواره سلها می گردند.
از طرف دیگر حرارت باعث تجزیه عامل فوم می شود و با ایجاد گاز از عوامل فوم پخش شده در پلیمر مذاب پلیمر شروع به انبساط می کند و به طور همزملن افزایش دیسکوزیته نیز از انبساط سریع در اثر فایل فوم جلوگیر می نماید.
این اتصالات عرضی می تواند به وسیله استفاده از عوامل شیمیایی ایجاد شود.
این عوامل شیمیاییشناخته شده مانند پراکسیدها در اثر حرارت تجزیه شده و با ایجاد رادیکالهای آزاد زنجیره های شکسته شده پلیمر را به هم متصل می کنند.
در اثر ایجاد این اتصالات عرضی دیسکوزیتهکششی (Elongational Viscosity) مذاب پلیمر افزایش یافته و باعث تثبیت دیواره فوم می گردد.
گاهی برای ایجاد این اتصالات عرضی به جای استفاده از عوامل شیمیایی از اشعه های پرانرژی استفاده می شود.
که نقاط مستعد اتصال به یکدیگر در اثر تابش این پرتوهای پرانرژی ایجاد می گردند.
در دیاگرام دیسکوزیته – دمای زیر، پایدارکردن دیواره سلهای فوم به صورت شماتیک نشان داده شده است.
شبکه ای کردن ناحیه رابری را

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.