فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود تحقیق شناخت بازارهای فرش استان خراسان رضوی ۷۵ ص

دانلود تحقیق شناخت بازارهای فرش استان خراسان رضوی ۷۵ ص

دسته بندیاقتصاد
فرمت فایلzip
حجم فایل۱۴۶ کیلو بایت
تعداد صفحات۷۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : ۷۵ صفحه

عنوان: شناخت بازارهای فرش استان خراسان رضوی فصل اول: ۱-۱- مقدمه: فرش مهمترین کالای غیر صادراتی کشور است که طی چهاردهه گذشته بیش از۴/۱ ارزش صادرات غیر نفتی را تشکیل داده است.
متوسط سهمآن ازصادرات غیرنفتی از۲۷/۲۱درصد طی سالهای ۱۳۵۷-۱۳۳۸به ۸۷/۳۶درصد دردهه بعد از انقلاب (۶۷-۱۳۵۸) رسیده است.
طی سالهای برنامه اول ودوم توسعه حدود ۸۷/۳۸درصد ازارزش صادرات غیرنفتی از صدورفرش دستباف تامین شده است.
اما درسالهای بعد از برنامه اول توسعه سهم آن ازصادرات غیر نفتی روبه نقصان گذاشته به نحوی که ازدرصد درسال۱۳۷۳به ۰۹/۱۳ درصددرسال۱۳۸۰کاهش یافته است.
به طور کلی طی چند دهه اخیرصادرات غیرنفتی کشور ازصادرات فرش دستباف تاثیر چشمگیری پذیرفته است.
صادرات غیرنفتی با افزایش یا کاهش صادرات فرش دستباف نوسانهای شدیدی را تجربه نموده است وبا توسعه کمی وکیفی صادرات غیرنفتی ظهورکالاهای جدید درصادرات غیرنفتی، رکود بازار فرش دستباف ایران وجهان سبب شد که سهم فرش دستباف ازصادرات غیرنفتی رو به کاهش گذارد.
بدین ترتیب صادرات غیرنفتی از شرایط تک محصولی صدور فرش دستباف رهایی یافته و ازتنوع کمی وکیفی کالای مختلف برخوردار شده است.
(حسینی، ۱۳۸۳) فرش دستباف به علت مرغوبیت کاربری وقیمت تمام شده آن بیشترمصرف خارجی داشته وبازارداخلی بسیارگسترده است.
ازنظراقتصادی فرش دست باف کالایی لوکس وبا دوام است وازکشش درامدی بالایی برخوردارمی باشد، بنابراین با افزایش سطح درآمد ملی ورشد اقتصادی کشورهای واردکننده،چنانچه تبلیغات موثری برای ایجاد سلیقه مصرفی وجود داشته باشد، بازارجهانی مصرف فرش دستباف گسترش می یابد.
درایران ازسال۱۳۶۲صادرات غیرنفتی بویژه فرش دست باف به تدریج دوران رکود خود راپشت سرگذاشت وسیرصعودی خودرابه طورناهماهنگ آغازکرد.
دلیل این تحرک کاربرد برخی ازمکانیسم های تشویقی برای صادرات بود.
ازجمله سیاست های تشویقی دراین سالهامی توان به افزایش مهلت واریزپیمان ارزی ومصرفی نرخ ارزشناوربه جای نرخ ارزترجیحی اشاره کرد.
مصرفی نرخ ارزشناوربه جای نرخ ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی درسال ۱۳۶۹باعث شد که درآمد صادرکنندگان ازجمله فرش به بیش ازسه برابرافزایش پیداکند،بطوریکه صادرکنندگان درازای تحویل هردلاربه جای ۴۲۵ریال(نرخ ترجیحی)معادل ۱۳۵۰ریال دریافت می کردند.
واین باعث افزایش صادرات درسالهای بعد شد.
ازنظراقتصادی،فرش دستباف کالایی لوکس وبادوام است وازکشش درآمدی بالایی برخوردارمی باشد.
بنابراین باافزایش سطح درآمد ملی ورشد اقتصادی ،کشورهای واردکننده،چنانچه تبلیغات موثری برای ایجادسلیقه مصرفی وجودداشته باشد،بازارجهانی مصرف فرش دستباف گسترش می یابد.
حال دراین گزارش اهداف زیر مورد بررسی قرار می گیرد ۱- بررسی تغییروتحولات تجارت(واردات وصادرات)جهانی فرش دستباف طی سالهای۲۰۰۵-۲۰۰۰ ۲ – شناسایی بازارهای هدف برای صادرات فرش دستباف خراسان ۳ – بررسی اقدامات وتمهیدات لازم برای توسعه بازار صادرات فرش به کشورهای دیگر شناسایی بازارهای هدف به منظور توسعه تجارت خارجی استان خراسان بازار هدف نوعی بازار بالقوه است که خارج از مرزهای کشور قرار دارد، ولی احتمالاً هنوز به فعلیت نرسیده است، اما در صورت تدوین راهبرد صحیح بازارشناسی و بازاریابی بین الم

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.