فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود تحقیق تولید روغن نباتی ۵۳ ص

دانلود تحقیق تولید روغن نباتی ۵۳ ص

دسته بندیکشاورزی و زراعت
فرمت فایلzip
حجم فایل۴۷ کیلو بایت
تعداد صفحات۶۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : ۶۳ صفحه

تکنولوژی روغن مقدمه : روغنها :چربیها یکی ازعوامل تشکیل دهنده حیات حیوانی وگیاهی می باشند .
دربدن حیوانات دریایی وخشکی مقداری چربی به عنوان ذخیره انرژی وجود دارد ودرهردانه وهسته گیاه مقدار چربی برای مرحله روئیدن روئیدن ذخیره شده است .
بنابراین می توان گفت که درهمه موجودات زنده چربی وجود دارد ولی دراین گزارش مطالبی مورد بحث وبررسی قرار میگیرد که روغن وچربی را نه فقط ازاین حیث بلکه به عنوان یک منبع انرژی که دارای ارزش تجارتی است وموضوع یکی از صنایع مهم کشوریعنی صنعت روغن نباتی ازجمله صنایع مادر واستراتژیک درهرکشوراست که اهمیت آن برهیچکس پوشیده نیست لذا بردانشجویان عزیزاست که درجهت سازندگی کشورعنایت ویژه ای نسبت به این گزارش داشته باشند.
اهمیت خوراکی وتغذیه ای روغن : چربیهامنبع تراکم انرژی درموادغذایی راتشکیل میدهندیک گرم چربی ۹کیلوکالری انرژی دربدن تامین مینماید .
درمقایسه یک گرم مواد قندی (کربوهیدرات) ۴کیلوکالری انرژی تولید میکند.
درغذاهایی که چربی آنها مناسب است احساس سیری بیشتری نسبت به غذاها به مدت بیشتری درمعده ودستگاه گوارش باقی میمانند:بنابراین احساس گرسنگی دیرترپیدامیشود.
چربی فرم انرژی ذخیره دربدن هست که درواقع گرسنگی برای تامین انرژی لازم جهت ادامه اعمال حیاتی مورد استفاده قرار میگیرد .
چربیهاحمل کننده ویتامین های محلول درچربی یعنی ویتامینهای A.
D.
E.
K میباشند حذف کرده ومارگارین ،شیر،پنیر،وزرده تخم مرغ ازرژیم غذایی به معنی آن است که درتنظیم رژیم غذایی باید ازنقطه ازنظر تامین ویتامین Aازسایرمنابع غذایی دقت کافی به عمل آید.
اهمیت اقتصادی روغن: کشورما ازنظر روغن نباتی بسیاردرمضیقه است ، درسالهای قبل میزان وابستگی به خارج ازکشورتامیزان ۹۹% بودوحالا تا۹۵%به خارج وابسته هستیم .
درحال حاضربراساس آخرین آمارغیررسمی کشورمابرای تامین روغن نباتی کشور به سالیانه۸۵۰هزارتن روغن نیازدارد که ازاین مقدار سهم تولید داخلی فقط۱۰۰هزارتن است وحدود ۷۵۰هزارتن ازخارج به کشوروارد میشود.
ارزتخصیص یافته برای این سهم واردات روغن نباتی به حدود یک میلیارددلارمیرسدکه این رقم برایکشورمابسیارسنگین است .
لذا همواره بایستی به فکرچاره بود تاباشناخت منابع داخلی وتوسعه کشت دانه های روغنی درداخل کشورحتی المقدرور ازمیزان واردات روغن نباتی ودرنتیجه وابستگی به خارج ازکشورکاسته گردد.
صنایع روغن نباتی درایران: درحال حاضر تعداد ۱۴کارخانه روغن نباتی درایران وجود دارد که به امتصفیه وهیدروژناسیون مبادرت مینمایند.
واحدهای تولیدی دیگری نیزوجود دارند که فقط تولید روغن مایع داشته وعمل هیدروژناسیون درآنهاصورت نمیگیرد.
از۱۴واحد تولید روغنهای نباتی هیدرورژنه ۹واحدآن درشهرهای شیراز ،کرمان، اصفهان ،نیشابور،بابل ،ورامین،ساری وگرج واقعند (شرکت روغن نباتی شیراز،کارخانه گلنام کرمان،شرکت نازاصفهان،کارخانه سه گل خراسان،کارخانه شکوفه بابل،کارخانه شماره یک ورامین،کشت وصنعت شمال،شماره ۱و۲وشرکت روغن نباتی جهان ) وپنج واحد آن درتهران واقعند .
(شرکت صنعتی بهشر،شرکت روغن نباتی پارس،شرکت مارگارین کارخانه شماره ۲ورامی،شرکت کارخانجات تولیدی روغن نباتی ناب ).
ازاین مجموع ،کارخانه شکوفه بابل مدت مدیدی است که تولی

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.