فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلودپاورپوینت زمین شناسی مهندسی گسل ها در 74 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است: 1- تعریف گس

دانلودپاورپوینت زمین شناسی مهندسی گسل ها در 74 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است: 1- تعریف گس

دانلودپاورپوینت زمین شناسی مهندسی گسل ها در 74 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است: 1- تعریف گس

در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی مهندسی گسل ها در 74 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:
1- تعریف گسل
2- مشخصات گسل
3- حركت در امتداد گسل‌ها
4- زاویه ریک (Rake)یا پیچ(Pitch)
5- انواع گسل‌ها
6- گسل عادي(Normal fault):
7- گسل معكوس (Reverse fault):
8- گسل رانده(Thrust fault):
9- گسل رورانده (Overthrust fault):
10- گسل امتداد لغز (Strike slip fault):
11- بالا راندگي (Horst) و پايين‌ افتادگي (Graben)
12- شناسايي گسل‌ها

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.