فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

خلاقیت درحمل و نقل عمومى برزیل

خلاقیت درحمل و نقل عمومى برزیل

دسته بندیعمران
فرمت فایلdoc
حجم فایل۶۲ کیلو بایت
تعداد صفحات۱۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقدمه

کورتیبا مرکز استان پاراناى برزیل که در چهارصد کیلومترى جنوب شرق سائوپائولو قرار دارد. در طول ۳۰ سال گذشته سیستم حملونقل عمومى را با مالکیت خصوصى و بدون کمکهاى مالى یارانهاى ایجاد کرده است که امروز به عنوان نمونه شناخته شده جهانى به حساب مىآید. برنامهریزى بلندمدت هوشمندانه با راهحلهاى متعدد ابتکارى براى شهروندان، سیستم کارآمدى که به جاى حملونقل شخصى اولویت را به حملونقل عمومى مىدهد به وجود آورده است. این سیستم با جذب ۷۵ درصد مسافران هر روزه بیشترین میزان استفادهکننده را در میان تمامى مراکز استانهاى برزیل دارا است و تمام اینها در طول یک رشد بىسابقه صورت گرفته است.

در طول پنجاه سال گذشته برزیل مانند بیشتر کشورها در جنوب، شاهد رشد سریع شهرنشینى بوده است. مردم به امید زندگى بهتر، مناطق روستایى و بخشهاى کوچک کشاورزى را به طرف چراغهاى اغواگر شهر ترک مىکنند، ولى برخلاف روند شهرنشینى اروپا در آغاز قرن اخیر دیگر هیچ کارخانهاى ظرفیت براى نیروى رو به رشد کار ندارد. سیل جمعیت روستایى به علاوه رشد جمعیت، باعث افزایش پنج درصدى رشد جمعیت شهرى در سال شده است. شرایط مالى طاقتفرساى اقتصاد برزیل در طول سالهاى گذشته و تاثیرات کمرشکن رشوهخوارىهاى گسترده، ادارات را در هر درجهاى از دولت تحت فشار مضاعف براى استقرار خدمات اولیه مورد انتظار مردم از جمله یک سیستم حملونقل عمومى کارآمد قرار داد. کورتیبا نیز از این قاعده مستثنى نیست: از مه ۱۹۴۰ که جمعیت در حدود ۱۴۰ هزار نفر بود، جمعیت ده برابر اضافه شده است و شهر در حال حاضر جمعیتى بالغ بر ۶/۱ میلیون شهروند دارد که با جمعیت حومه، بسته به خدمات مرکز استان به ۳/۲ میلیون مىرسد.

فهرست مطالب

مقدمه ۱

اقتصاد و مدیریت ۵

شبکه یکپارچه حملونقل ۷

نتیجهگیرى ۷

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.