فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

خلاصه کتاب PDF تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی- تالیف سیدمهدی الوانی- رشته ارشد مدیریت دانشگاه پیام نور + نمونه سوالات

خلاصه کتاب PDF تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی- تالیف سیدمهدی الوانی- رشته ارشد مدیریت دانشگاه پیام نور + نمونه سوالات

خلاصه کتاب PDF تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی- تالیف سیدمهدی الوانی- رشته ارشد مدیریت دانشگاه پیام نور + نمونه سوالات

خلاصه کتاب PDF تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی
تالیف سیدمهدی الوانی
منبع رشته ارشد مدیریت دانشگاه پیام نور
 
مجموعه تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی الوانی به شرح زیر است:
1- خلاصه کتاب و نکات مهم درس تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تالیف سیدمهدی الوانی به صورت PDF در 26 صفحه
2- جزوه و پاورپوئینت درس تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی  به صورت PDF در 240 صفحه
3- نمونه سوالات تستی همراه با پاسخنامه درس تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.