فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

حل مسائل کامل درس مبانی شیمی تجزیه تالیف اسکوگ، وست، هولر و کروچ در 469 صفحه به صورت PDF و به زبان انگلیسی

حل مسائل کامل درس مبانی شیمی تجزیه تالیف اسکوگ، وست، هولر و کروچ در 469 صفحه به صورت PDF و به زبان انگلیسی

حل مسائل کامل درس مبانی شیمی تجزیه تالیف اسکوگ، وست، هولر و کروچ در 469 صفحه به صورت PDF و به زبان انگلیسی

شیمی تجزیه (Analytical Chemistry) شاخه‌ای از دانش بنیادین شیمی است که به مطالعه روش‌های جداسازی، شناسایی و بررسی کمی اجزای طبیعی یا مصنوعی یک ماده می‌پردازد. انواع آنالیز و تجزیه و تحلیل که در این دانش به کار گرفته می‌شوند در یک نگاه کلی به دو دستهٔ کمّی و کیفی تقسیم می‌شوند. در تجزیهٔ کیفی نوع اجزای موجود در نمونه تعیین می‌شود و در تجزیهٔ کمّی مقدار یا غلظت هر یک از این اجزا تعیین می‌شود. در حالت کلی آنالیز کیفی بر آنالیز کمّی تقدم…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.