فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

جزوه کنترل (دکتر احمد باقری)

جزوه کنترل (دکتر احمد باقری)

دسته بندیمکانیک
فرمت فایلpdf
حجم فایل۳٫۳۵۱ مگا بایت
تعداد صفحات۲۱۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

جزوه درس کنترل اتوماتیک دکتر احمد باقری

بخشی از مطالب جزوه:

-۱ مفاهیم اولیه سیستمهای دینامیکی و کنترل ::
(Basic concepts of dynamic control systems)
-تعریف و طبقه بندی سیستم ها و مدل ریاضی آنها (خطی وغیر خطی ،پیوسته وغیر پیوسته،
دارای پ ارامترهای ثابت و متغیر نسبت به زمان ) .
– معرفی سیستمهای کنترلی (کنترل حلقه بازوکنترل حلقه بسته ، طراحی یک سیستم کنترلی ) .
-انواع و اجزای سیستمهای کنترلری ( الکتریکی ، مکانیکی ، سیالالاتی، حرارتی ).
. (Laplaces transform) 2 -تبدیل لا پلاس
-۳ نمایش و مدلسازی ریاضی سیستم های مکانیکی .
-۴ رفتار سیستمهای دینامیکی :
-پ اسخ زمانی حالت گذرا .
– پ اسخ زمانی حالت پ ایدار (ماندگار ).
– بررسی آثار کنترل کننده ها روی مشخصات حالت گذرا و حالت ماندگار .
-۵ پ ایداری سیستمهای خطی :

-۱ مفاهیم اولیه سیستمهای دینامیکی و کنترل ::(Basic concepts of dynamic control systems)-تعریف و طبقه بندی سیستم ها و مدل ریاضی آنها (خطی وغیر خطی ،پیوسته وغیر پیوسته،دارای پ ارامترهای ثابت و متغیر نسبت به زمان ) .- معرفی سیستمهای کنترلی (کنترل حلقه بازوکنترل حلقه بسته ، طراحی یک سیستم کنترلی ) .-انواع و اجزای سیستمهای کنترلری ( الکتریکی ، مکانیکی ، سیالالاتی، حرارتی )..

(Laplaces transform) 2 -تبدیل لا پلاس

-۳ نمایش و مدلسازی ریاضی سیستم های مکانیکی .

-۴ رفتار سیستمهای دینامیکی :-پ اسخ زمانی حالت گذرا .- پ اسخ زمانی حالت پ ایدار (ماندگار ).- بررسی آثار کنترل کننده ها روی مشخصات حالت گذرا و حالت ماندگار .

-۵ پ ایداری سیستمهای خطی :

Routh-Hurwitz -روش

-۶ کنترل فیدبک:

– ساختمان یک سیستم کنترل فیدبک دار .

Feed back control system member

Linear controllers . -کنترلرهای خطی

Root locus method .. -روش مکان هندسی ریشه ها

-قواعد رسم مکان هندسی ریشه ها .

-تحلیل سیستمهای کنترلی توسط روش مکان هندسی ریشه ها .

– طراحی سیستمهای کنترلی توسط روش مکان هندسی ریشه ها .

-۷ تحلیل عکس العمل فرکانسی :

– ترسیم عکس العمل فرکانسی .

.Bode & Nyquist – ترسیم دیاگرامهای

.Nyquist – معیار پایداری

– طراحی سیستمهای کنترلی توسط روش عکس العمل فرکانسی

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.