فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

جزوه درس مدلسازي رقومی زمین دکتر مسعود ورشوساز

جزوه درس مدلسازي رقومی زمین دکتر مسعود ورشوساز

جزوه درس مدلسازي رقومی زمین دکتر مسعود ورشوساز

جزوه درس مدلسازي رقومی زمین (نسخه درفت)دکتر مسعود ورشوسازبهار 1392
فرمت: pdf
تعداد صفحات: 78
مقدمهاجزاء DTM-کاربرد هاي DTMدر علوم مختلف –مهندسی عمران:–نقشه برداري و فتوگرامتري:–کاربرد هاي نظامی:–کاربرد DTMدر باستان شناسی–GIS-مباحث مطرح DTM تولید-مقدمه: -الگوهاي نمونه برداري –الگوهاي نمونه برداري(Model Construction) DTM تهیه مدل—روش هاي تعریف توپولوژي–روش هاي انترپولاسیونمنابع و روشهاي جمع آوري نقاط نمونه -مقدمه -نقشه برداري -فتوگرامتري Stereo Matching –Laser Scanning…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.