فایلار
اطلاعات بیشتر

جزوه تایپ شده مدیریت مالی ۱ دکتر دری

جزوه تایپ شده مدیریت مالی ۱ دکتر دری

دسته بندی صنایع
فرمت فایل zip
حجم فایل ۴٫۶۴۸ مگا بایت
تعداد صفحات ۹۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

تعریف مدیریت مالی

تفاوت بین حسابداری و مدیریت مالی

انواع سازمانهای تجاری

هدف مدیریت مالی

وظایف مدیریت مالی

تئوری نمایندگی

بازار مالی

طبقهبندی بازارهای مالی

مؤسسههای مالی

تحولات جدید در بازارهای مالی و مدیریت مالی

فصل دوم: صورتهای مالی و جریان نقدی

انواع صورتهای مالی

ترازنامه

صورت سودوزیان

جریان نقدی

جریان نقدی ناشی از بهکارگیری داراییها

جریان نقدی پرداختی به وامدهندگان و سهامداران

صرفهجویی و زیان مالیاتی

مسائل

فصل سوم: تجزیهوتحلیل صورتهای مالی

منابع و مصارف وجوه

صورت تغییرات وضعیت مالی

تجزیهوتحلیل مالی

کاربرد تجزیهوتحلیل صورتهای مالی

روشهای رایج در تجزیهوتحلیل مالی

نسبتهای نقدینگی

نسبت جاری

نسبت آنی

نسبت نقد

دوره استقامت

نسبت سرمایه در گرد خالص به کل داراییها

نسبتهای اهرمی

نسبت بدهی

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

نسبت توانایی پرداخت بهره

ضریب مالکانه

نسبتهای فعالیت کارایی

گردش موجودی کالا

متوسط دوره گردش موجودی کالا

نسبت گردش حسابهای دریافتنی

دوره وصول مطالبات

گردش حسابهای پرداختنی

دوره پرداخت بدهیها

گردش دارایی

دوره عملیات

دوره گردش وجه نقد

نسبتهای سودآوری

حاشیه سود خالص

حاشیه سود ناخالص

بازده داراییها

بازده حقوق صاحبان سهام

قدرت کسب سود داراییها

نسبتهای ارزش بازار سهام

نسبت قیمت به سود هر سهم

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم

مسائل

فصل چهارم: ارزش زمانی پول

ارزش آتی

مرکب کردن بهره

ارزش فعلی

تعیین نرخ تنزیل

مسائل

فصل پنجم: ارزیابی جریانات نقدی تنزیلشده

ارزش آتی جریانات نقدی چندگانه

ارزش فعلی جریانات نقدی چندگانه

ارزش فعلی اقساط مساوی

ارزش آتی اقساط مساوی

اقساط مادامالعمر

اقساط مادامالعمر رو به رشد

اقساط متناهی رو به رشد

نرخ مؤثر سالانه

انواع وام و مستهلک کردن

مسائل

فصل ششم: بودجهبندی سرمایهای معیارهای ارزیابی سرمایهگذاری

بودجهبندی سرمایه

سرمایهگذاری اولیه

روشهای بودجهبندی سرمایهای

معیارهای مبتنی بر دوره بازگشت

الف دوره بازگشت سرمایه

ب دوره بازگشت تنزیلی

معیارهای مبتنی بر جریانات نقدی تنزیلشده

الف ارزش فعلی خالص

ب نرخ بازده داخلی

ج شاخص سودآوری

معیارهای حسابداری

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.