فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

جامعه شناسی درس سیزدهم

جامعه شناسی درس سیزدهم

جامعه شناسی درس سیزدهم

حجم فایل : 450.0 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 11 بنام خدا جامعه شناسیدرس سیزدهم سیاست و حکومت معنای سیاست نظام سیاسی : مجموعه ساز کارهایی که در نظام اجتماعی برای اعمال سیاست های آن وجود دارد را می گویند تعریف حکومت : مجموعه عواملی که سیاست های مربوط به کل جامعه را پیش می برند . مراحل اعمال سیاست های نظام الف) وضع قوانین قوه ی مقننه ب) اجرای قوانین قوه ی مجریه ج) نظارت بر اجرای قوانین قوه ی قضایهنکته : با گستردگی حکومت سه قوه از یکدیگر…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.