فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

توليد خوراك دام 24000 تن درسال

توليد خوراك دام 24000 تن درسال

توليد خوراك دام 24000 تن درسال

موضوع طرح:توليد خوراك دام 
ظرفيت اسمي توليدات: 24000 تن
نوع توليدات:خوراک دام
تعداد شاغلين: 20 نفر
دوره بازگشت سرمایه:2/6 سال
فرمت :PDF
تاریخ نگارش طرح : سال 85
 
چکیده :
تغذيه علمي است كه دانش بيوشيمي و فيزيولوژي را تواما و با مفهومي مشترك در ارتباط بايك ارگانيزم و تامين غذاي آن بيان مي كند. تغذيه شامل جرياني است كه در آن سلولهاي بدنموجود زنده با بخشي از محيط شيميايي خارج كه براي تامين مواد مورد نياز جهت انجام مطلوبواكنش هاي متابوليكي و…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.