فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تعیین رابطه رضایت زناشویی مادران وعزت نفس دختران شان

تعیین رابطه رضایت زناشویی مادران وعزت نفس دختران شان

دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۹۴ کیلو بایت
تعداد صفحات۱۳۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

تعیین رابطه رضایت زناشویی مادران وعزت نفس دختران شان

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر رضایت زناشویی مادران بر عزت نفس دخترانشان است. جامعه آماری شامل ۶۰ نفر، که ۳۰ نفر مادران و ۳۰ نفر دختران شان را شامل ‌می‌باشد نمونه گیری به صورت تصادفی است. برای بررسی این رابطه از ضریب همبستگی پرستون استفاده شده.

تست های مورد آزمون تست عزت نفس آیزنگ و تست رضایت زنا شویی Enrich است که از هر یک از مادران و دختران از این تست ها گرفته شده. پس از تحقیقات و مطالعات با استفاده از آزمون معنا دار ضریب همبستگی و پرستون مشخص شد که بین متغیر رضایت زناشویی و عزت نفس رابطه معنی داری وجود دارد و فرضیه ما پذیرفته میشود.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.