فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

ترم دوم – درس اول

ترم دوم - درس اول

ترم دوم – درس اول

پس از مباحث مفصل ترم اول که با زیربنای ساختاری زبان انگلیسی پرداختیم، در ترم دوم روبنای زبان انگلیسی را مورد بحث قرار خواهیم داد.
در این سلسله دروس، از گشتارهای مختلف جانشینی، حذف، انتقال و … صحبت می‌کنیم.
 
در درس اول از ترم دوم مباحث مربوط به گشتار جانشینی مورد بحث قرار گرفته است….

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.