فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تدریس نمونه سؤال درس اول انگلیسی دهم

تدریس نمونه سؤال درس اول انگلیسی دهم

تدریس نمونه سؤال درس اول انگلیسی دهم

تدریس نمونه سؤال درس اول انگلیسی دهم با روخوانی استاندارد و معنی دقیق فارسی به مدت 69 دقیقه توسط دبیر دبیرستان های نمونه کشوری انجام گرفته است. نکات بسیار مهم گرامری و واژگانی حین این تدریس بیان شده است.
پس از باز کردن فایل فشرده، قبل از اجرای فیلم، اتصال خود به اینترنت را قطع کنید و سپس فیلم آموزشی را اجرا کنید. کافی است شناسه کامپیوتر خودتون رو که پس از اجرای فایل مشاهده می کنید کپی کرده و عینا به ایمیل یا آیدی اینجانب که همان ابتدا قابل…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.