فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق پیروزی جنبش حماس در انتخابات شهرداری ها «نوار غزه» – ۱۶ص وورد

تحقیق پیروزی جنبش حماس در انتخابات شهرداری ها «نوار غزه» – 16ص وورد

تحقیق پیروزی جنبش حماس در انتخابات شهرداری ها «نوار غزه» - ۱۶ص وورد 1
تحقیق پیروزی جنبش حماس در انتخابات شهرداری ها «نوار غزه» – 17 ص وورد تحقیق پیروزی جنبش حماس در انتخابات شهرداری ها «نوار غزه» – 17 ص وورد تحقیق پیروزی جنبش حماس در انتخابات شهرداری ها «نوار غزه» – 17 ص وورد تحقیق پیروزی جنبش حماس در انتخابات شهرداری ها «نوار غزه» – 17 ص وورد   پیروزی قاطع جنبش مقاومت اسلامی حماس در انتخابات شهرداری ها که نتایج نهایی آن دیروز اعلام گردید، مهم ترین پیام سیاسی ملت فلسطین به رژیم صهیونیستی و جهان در زمینه حقیقت احساسات این ملت نسبت به سازش هایی است که اکنون در اتاق های تاریک {سازش} صورت می گیرد. این پیروزی (75 کرسی در برابر 39 کرسی جنبش فتح یعنی دستیابی به 7 حوزه از 10 حوزه انتخاباتی ) تمامی مفاهیم، معادله ها و دسته بندی ها را که بر اساس آن میزان قوا در داخل فلسطین ارزیابی می شد، برهم زد. این پیروزی همچنین تمامی تصورات را در این زمینه که گروه های غیر اسلامی امور را داخل فلسطین به دست می گیرند و با طرف “اسرائیلی” به منظور رسیدن به سازش نهایی در زمینه قضیه فلسطین به مذاکره می نشینند، برهم زد. اهمیت ا …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.