فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق وکالت در نکاح در 28 صفحه (دسته بندی: مقالات حقوقی)

تحقیق وکالت در نکاح در 28 صفحه (دسته بندی: مقالات حقوقی)

تحقیق وکالت در نکاح در 28 صفحه (دسته بندی: مقالات حقوقی) 1
تحقیق وکالت در نکاح در 28 صفحه تهیه و تنظیم گردیده و در اختیار شما قرارداده شده است. چکيده: وکالت عقد جايزي است و از اموري که مي‌توان براي انجام آن وکيل گرفت، عقد نکاح است و در واقع اظهار اراده در نکاح هميشه به وسيله طرف نکاح صورت نمي‌گيرد. بلکه گاهي از طريق وکالت واقع مي‌شود. و از نظر فقهي در کليه اموري که غرض شارع بر وقوع بالمباشره آن تعلق نيافته است، اعطاي وکالت انجام آن به ديگري بلامانع و ضابطه¬ي تشخيص اين امور عرف متشرعه است. محدوده¬ي وکالت، در همه عقود و معاملات است و عقد نکاح يکي از مواردي است که قابليت وکيل گرفتن را دارد. و طبق ماده 107/ق.م هر يک از مرد و زن مي‌تواند براي عقد نکاح وکالت به غير دهد. براي تحقق دو اراده تعدد اعتباري کافي است و در عمل اين سيره در دفاتر ازدواج اجرا مي‌شود. و يک نفر عاقد وکالتاً از زوجين صيغه¬ي عقد را جاري مي کند. در وکالت، وکيل بايد توجه به مصلحت موکل داشته باشد و از حدود اختيار خودش خارج نشود و اين مطلب را قانون مدني در ماده 677 بيان مي‌کند. بنابراين اگر وکيل مصلحت را در نظر نگرفت و از حدود اختيا …

برچسب‌ها:
رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.