فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق نگرش ایالات متحده امریکا و فدراسیون روسیه به پرونده هسته ایران – ۴۸ص وورد

تحقیق نگرش ايالات متحده امريكا و فدراسيون روسيه به پرونده هسته ايران – 48ص وورد

تحقیق نگرش ایالات متحده امریکا و فدراسیون روسیه به پرونده هسته ایران - ۴۸ص وورد 1
تحقیق نگرش ايالات متحده امريكا و فدراسيون روسيه به پرونده هسته ايران – 49 ص وورد تحقیق نگرش ايالات متحده امريكا و فدراسيون روسيه به پرونده هسته ايران – 49 ص وورد تحقیق نگرش ايالات متحده امريكا و فدراسيون روسيه به پرونده هسته ايران – 49 ص وورد تحقیق نگرش ايالات متحده امريكا و فدراسيون روسيه به پرونده هسته ايران – 49 ص وورد تحقیق نگرش ايالات متحده امريكا و فدراسيون روسيه به پرونده هسته ايران – 49 ص وورد مقدمه: از زماني كه بحث هسته اي ايران در رسانه ها به صورت جدي مطرح شد (نيمه دوم سال 1381) [1] تا زماني كه پرونده هسته اي ايران در دستور كار شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي IAEA قرار گرفت (خردادماه 1382) ،‌2 حركت موازي براي به فرجام رساندن پرونده هسته اي ايران نيز آغاز شد كه هر يك متأثر از آراء و ديدگاه هاي طرفداران خود،‌داراي عناصري بود،‌حركت اول – كه سياسي بود- بيشتر از جانب امريكا و انگليس دنبال شده و همچنان استمرار دارد و حركت دوم – كه حقوقي و مبتني بر رايزني هاي سياسي وطني است- از جانب ايران و گروه نم (عدم تعهد) و تا حدود ضعيفي روسيه و چين دنبال …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.