فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق مدیریت فرآیند کسب و کار و معماری سرویس گرا

تحقیق مدیریت فرآیند کسب و کار و معماری سرویس گرا

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۳۳ کیلو بایت
تعداد صفحات۵۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

این تحقیق در مورد مدیریت فرآیند کسب و کار و معماری سرویس گرا در ۵۰ صفحه و در قالب ورد و شامل مدیریت فرآیند کسب و کار و معماری سرویس گرا،معماری سرویس گرا و مدیریت فرایندهای کسب و کار،معماری سرویس گرا، مدیریت فرایندهای کسب و کار،BPM،چرخه عمر و اجزای ،SOA،معماری سرویس گرا،معرفی معماری سرویس گرا ،معماری سرویس گرا و غیره می باشد.

فهرست

مقدمه۳

سرویس چیست؟۷

واسط مستقل از نرم افزار۹

معماری اطلاعاتInformation Architecture.9

مدیریت محتوا۱۰

مدیریت دانش۱۰

آیا به معماری اطلاعات نیاز داریم ؟۱۰

فرهنگ جامع طراح۱۱

قابلیت ترکیب سرویس۱۴

مروری بر تحقیقات۱۶

معماری سرویس گرا چیست؟SOAچیست؟۱۸

سرویس ها چیستند ؟۲۲

فوایدSOAبرای مشتریان بانکها۲۷

SOAو اوراق بهادار۲۸

تغییر معماری نرم افزاری بانک‌ها کافی است؟۲۹

SOAدر بانکداری اسلامی۳۰

تهدیدات مهاجرت به معماری سرویس گرا۳۱

معماری سرویس گرا چیست۳۲

  • زیربنایSOA34

نقل و انتقال(Tranport )41

رابطه بینBPM،SOAوEA47

منابع۴۸

مقدمه

معماری سرویس گرا سبکی از سیستم های اطلاعاتی است که بر اتصال سست، قابلیت استفاده مجدد، ترکیب پذیری، پنهان سازی پیاده سازی داخلی و .. تاکید داشته و شامل استانداردهایsoap wsdl bpel uddiمی شود. از طرف دیگر چگونگی تغییر و تاثیر جنبه های سازمانی (فرایندها، بانک های اطلاعاتی، زیرساخت) در مواجه با معماری سرویس گرا نیاز به توجه بیشتر دارد.

چگونگی ارتباط معماری سرویس گرا با کسب و کار سازمان(خصوصا فرایندها) و تاثیر متقابل آنها جزو موضوعات جذاب و پرطرفدار سالهای اخیر بوده و دهها کتاب و تز دانشگاهی و صدها مستند فنی نیز به این موضوع پرداخته اند که هرکدام از زاویه ای قصد داشته اند ویژگیها و قالبی برای “معماری سرویس گرا سازمانی” ارائه کنند{‌‍لینک ۱‍‌‌‌‌‍} {لینک ۲‍}. تقریبا اکثر این منابع تاثیرSOAبر جنبه های دیگر سازمان(فرایندها، زیرساخت) را ناچیز دانسته وSOAرا غالبا موضوعی “نرم افزاری” به حساب آورده اند. به عبارت واضح تر از دیدگاه آنان، “معماری سرویس گرا” بیشتر از حیث نتایج در لایه نرم افزاری نسبت به سبک های قبلی متفاوت بوده است. این برداشت در طول سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ غالب بود و همانگونه که گفته شد اکثر کتب و مستندات معتبر منتشر شده بر این دیدگاه اعتقاد داشتند‍‌‌.

اما در کنار دیدگاه اول، به تدریج دیدگاه جدیدتر و کامل تری نیز رشد یافت و در یکی- دو سال اخیر بالغ شد که معتقد بود “معماری سرویس گرا” بخشی از پارادایم سرویس گرائی(Service-Orientation)است و این پارادایم همانطور که در لایه نرم افزارهای کاربردی منجر به سبک “معماری سرویس گرا”(SOA)می شود، در کسب و کار سازمان نیز می تواند اثربخش بوده و “سازمان سرویس گرا” (SOE)را تعریف کند، همچنین در لایه زیرساخت منجر به “زیرساخت سرویس گرا”(SOI)شود. با این تعریف جدید، پارادایم سرویس گرائی به سه شکل خود را نشان می دهد:

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.