فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق قوانین مسابقات کیک بوکسینگ 13 صفحه ورد قابل ویرایش

تحقیق قوانین مسابقات کیک بوکسینگ 13 صفحه ورد قابل ویرایش

تحقیق قوانین مسابقات کیک بوکسینگ 13 صفحه ورد قابل ویرایش 1
مسابقات در داخل رینگ و در تاتامی مسابقات رینگی با سه داور کنار و یک داور وسط و سرداور وقت نگهدار و پزشک تشکیل می شود و نحوه قضاوت و داوری و عملکرد و داوران بر اساس همان قوائد و داوری روی تشک می باشد. مسابقات روی تشک ( تاتامی ) که تشکیل شده از سرداور – داور وسط و چهار داور کنار وقت نگهدار پزشک مسابقات با اعلام داور وسط و با صدای زنگ شروع می شود و با اعلام وقت نگهدار و با صدای زنگ شروع می شود و با اعلام وقت نگهدار و با صدای زنگ به پایان می رسد. استاندارد رینگ مسابقات های تحت پوشش سبک مستقل ابعاد رینگ 6 متر می باشد. سطح فاصله رینگ از زمین 1/20 متر می باشد. کف رینگ باید صاف و در چهار گوشه رینگ بالشتک استاندارد ایمنی لازم است. لبه رینگ نباید 50 سانتیمتر کمتر از طناب رینگ بیرون باشد. دو طرف استراحتگاه مسابقه دهنده باید با رنگ مشکی و قرمز مشخص باشد. باید حداقل قطر رینگ 1/5 سانتیمتر و حداکثر 2/5 سانتیمتر باشد. لازم است کف رینگ حالت انعطاف پذیری داشته باشد و سطح کل کف رینگ از یک پارچه ضخیم مانند برزنت پوشیده و به خوبی بسته شده باشد. چهار طناب به چهار گوشه رینگ ( تیرک ) به …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.