فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق زندگی نامه حضرت آدم

تحقیق زندگی نامه حضرت آدم

تحقیق زندگی نامه حضرت آدم 1
دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، زندگی نامه حضرت آدم، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :  حضرت آدم لقب:خلیفۀ ا…کنیه:ابوالبشرمعنای اسم : آدم = آفریده از سطح زمین خداوند متعال آدم را ا ازخاک آفرید وجان دراو دمیدتاریخ ولادت:قبل از هبوت آدم مدت عمر: 930محل هبوت: آن حضرت در کوه صفا و بنا به قول مسهور در کوه سر اندیب فرود آمد.محل دفن:نجف اشرف در کشورعراقنسب : خداوند متعال بعد از خلقت آسمانها و زمین و سایر موجودات اراده فرمود سرآمد مخلوقات یعنی انسان را بیافریند ونخستین انسان و نخستین انسان وپیامبری که سرگذشت او در قرآن ذکر شده حضرت آدم است. تعداد فرزندان:آن حضرت فرزندان زیادی دارا بود. مختصری از زندگی نامهخداوند متعال بعد از اینکه آدم وحوا را آفرید،به آنها اجازه داد در بهشت زندگی کنندو از تمامی نعمت ها آن استفاده کنند بجز میوه خاصی را که آدم و هوا را از آن نهی کردو فرمود اگر به آن درخت نزدیک روید و از میوه آن بخورید از بهست راننده خواهید سد. ولی با وسوسه های سیطان به درخت نزدیک سدند و از میوه آن نخوردند و خداوند آنها را از بهست بیرون راند و به زمین فرستاد . آدم و حوا از اعمال خود سخت پس …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.